<<
>>

Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника

Трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним

органом лише на загальних або спеціальних підставах. До загальних підстав

відносять випадки: змін в організації виробництва і праці виявленої

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я систематичного невиконання

працівником без поважних причин обов'язків прогулу, нез'явлення на роботу

протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової

непрацездатності поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю

роботу; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або

токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання Спеціальними

підставами розірвання трудового договору вважаються: одноразове грубе

порушення трудових обов'язків керівником підприємства, скоєння винних дій

працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності,

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,

несумісного з продовженням роботи; якщо працівника визнано таким, що не

витримав випробування. Окрім указаних підстав, передбачених Кодексом

законів про працю, правовідносини деяких категорій працівників можуть

припинятися з інших підстав.

Зокрема, Законом України "Про державну службу"

(ст. 30) визначено, що державна служба припиняється в разі: порушення умов

реалізації права на державну службу, недотримання пов'язаних із

проходженням державної служби вимог, досягнення державним службовцем

граничного віку проходження державної служби (60 років для чоловіків і 55 —

для жінок); виявлення чи виникнення обставин, які перешкоджають перебуванню

державного службовця на державній службі (визнання в установленому порядку

службовця недієздатним; наявність судимості, відмови державного службовця

від прийняття присяги або її порушення; неподання або подання державним

службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів. Особливе значення в

разі звільнення працівника за ініціативою власника чи уповноваженого ним

органу має процедура припинення трудових відносин. Порушення цієї процедури

у більшості випадків є підставою для поновлення звільнених працівників на

роботі.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника:

 1. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
 2. 66. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
 3. 10. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора
 4. 34. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.
 5. Розірвання труд.договору власником
 6. Досрочное расторжение трудового договора в связи с представлением работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора
 7. Трудовой договор (контракт): основные; положения 15.4.1. Понятие и содержание трудового договора, порядок заключения
 8. № 118. Підстави виникнення та припинення права власності.
 9. № 160. Підстави виникнення та припинення права властності.
 10. 35. Підстави для примусового припинення права на земельну ділянку.
 11. 44. Підстави для припинення адвокатської діяльності.
 12. Особливі підстави припинення кримінально-процесуального провадження.
 13. Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин
 14. Підстави виникнення та припинення права власності
 15. Припинення труд.договору
 16. Мирова угода. Інші підстави припинення провадження у справі про банкрутство.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -