<<
>>

Місце та роль права в системі соціальних норм

Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що

зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової

діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються

різноманітними засобами соціального впливу.

Залежно від способу їх

утворення й забезпечення соціальні норми класифікують як Юридичні (правові)

норми — загальнообов'язкові, правила поведінки, що встановлені державою,

охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-

правових актах. Моральні норми — правила поведінки, що базуються на

моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе,

гуманне й негуманне, а забезпечуються насамперед внутрішньою переконаністю

та силою громадської думки. Корпоративні норми — правила поведінки, що

встановлюються й забезпечуються політичними партіями, громадськими

організаціями та іншими об'єднаннями людей. Звичаї чи традиції — правила

поведінки, що історично склались і увійшли у звичку людей. Аби показати, що

право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових та

інших соціальних норм. Так, правові норми, що у своїй сукупності утворюють

право: виникають разом із виникненням держави; встановлюються чи

санкціонуються державою; виражають волю керівної частини суспільства;

утворюють внутрішньо узгоджену цілісність; існують у суспільстві як одна

система норм; формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;

правила поведінки формально визначені за змістом; мають певні форми

зовнішнього виразу; мають точно визначені межі дії; забезпечуються

державним примусом та іншими засобами. Інші соціальні норми, що утворюють

систему соціального регулювання: існують у будь-якому суспільстві;

встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами; виражають волю

різноманітних частин населення; можуть існувати й безсистемно, не будучи

внутрішньо узгодженими; існують у вигляді самостійних систем нормативного

регулювання; виражаються не тільки через права та обов'язки, а й через

загальні принципи, цілі, гасла; зазвичай позбавлені формальної

визначеності; можуть виражатись у будь-яких, формах; не завжди мають точно

визначені межі дії; забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням,

моральним, громадським впливом. Право, як особливий вид соціальних норм,

відрізняється від інших соціальних норм взаємозв'язком із державою,

напрямками впливу на суспільні відносини.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Місце та роль права в системі соціальних норм:

 1. Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
 2. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
 3. Місце фінансового права в системі права Украіни
 4. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
 5. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
 6. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
 7. Право як особливий вид соціальних норм
 8. Весь процесс практического применения норм права обычно изображают в форме силлогизма, где роль большой посылки играет правовая норма, роль малой посылки— сам конкретный случай, и в качестве вывода выступает соответствующая юридическая квалификация этого случая
 9. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 10. 51. Роль фінансів в економічній системі країни
 11. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
 12. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 13. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СУБ'ЄКТА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ВЛАДИ
 14. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -