<<
>>

Форми здійснення демократії

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути

безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. До

інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного

рішення прямим волевиявленням народу, відносять: референдум; обговорення

проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади;

загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і виконавчих органів перед

населенням.

Представницька демократія — засіб реалізації волі народу через

обраних ним представників в органи влади — насамперед, народних депутатів,

Президента, інколи суддів. Референдум — голосування населення всієї держави

(загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий

референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного

життя. Референдум і вибори мають загальний метод здійснення — голосування,

але різняться своїм предметом. Вибори проводяться для визначення особи,

яка, на думку більшості виборців, найбільш гідна обіймати виборну посаду.

Завдання референдуму — вирішення важливих питань, не пов'язаних із наданням

юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи

скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах

держави тощо. У науковій літературі та в законотворчій практиці поряд із

терміном "референдум" інколи застосовується термін "плебісцит". У багатьох

випадках їхній зміст рівнозначний. Але між ними вбачають і різницю, яка

полягає в тому, що референдум регламентується нормами конституційного права

певної держави і його предметом може бути досить широке коло питань.

Підстави й порядок проведення плебісциту в основному врегульовуються

міжнародно-правовими актами, і його предметом у більшості випадків є

вирішення територіальних спорів між різними державами.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Форми здійснення демократії:

 1. § 3. Форми та інститути демократії
 2. § 3. Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 3. § 4. Правове регулювання договірної (контрактної) форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 4. 33. Корисливі злочини проти власності, поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст.185-191). Форми здійснення цих злочинів.
 5. 1§ 2. Функції і принципи демократії
 6. § 4. Теорія партисипаторної демократії
 7. § 6. Теорія «комп'ютерної демократії»
 8. § 5. Теорія корпоративної демократії
 9. § 1. Поняття і ознаки демократії
 10. § 3. Теорія елітарної демократії
 11. § 1. Пролетарська (соціалістична) теорія демократії
 12. § 2. Теорія «плюралістичної демократії»
 13. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
 14. 26. Перешкоджання здійсненню виборчого права
 15. Здійснення розрахунків чеками.
 16. 26. Перешкоджання здійсненню виборчого права.
 17. 39. Здійснення протестів векселів
 18. 46. Позбавлення права здійснення адвокатської діяльності
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -