<<
>>

Екологічне право: поняття та джерела

Екологічне право — система правових норм, якими регулюються суспільні

відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального

використання природних ресурсів (екологічні відносини). До складу системи

входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі

інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального

використання певних видів природних ресурсів. Предметом екологічного права

є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного

середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Джерела -

нормативно-правовий акт що регулюють основи організації охорони

навколишнього природного середовища, є Закони України: "Про охорону

навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря"

"Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ" "Про карантин

рослин". До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони

навколишнього природного середовища врегульовано кодексами (земельним,

водним, лісовим, про надра), а також Законами України "Про плату за землю"

та "Про ветеринарну медицину" в Конституції України записано: "Кожен має

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування

завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного

доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і

предметів побуту, а також право на її поширяння”. Закон України "Про

охорону навколишнього природного середовища" регулює відносини охорони

навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів,

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та спрямований на

утворення сприятливих умов економічного і соціального розвитку України у

сфері здійснення екологічної політики. Закон України "Про природно-

заповідний фонд України" регулює економічні, соціальні, правові та

екологічні засади природно-заповідного фонду в Україні. Закон України "Про

охорону атмосферного повітря" спрямований на збереження сприятливого стану

атмосферного повітря, його відновлення й поліпшення для екологічного

убезпечення життєдіяльності людини, відвернення шкідливого впливу на

навколишнє природне середовище. Закон України "Про тваринний світ" регулює

відносини охорони, використання й відтворення тваринного світу. Водний

кодекс України регулює правові відносини з метою забезпечення збереження,

наукового обґрунтування, раціонального використання вод для потреб

населення і галузей економіки,

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Екологічне право: поняття та джерела:

 1. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
 2. Екологічне право та екологічне законодавство
 3. Екологічне право та екологічне законодавство
 4. 1. Поняття і система екологічного права
 5. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
 8. Поняття екологічного права України
 9. Поняття екологічного права України
 10. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
 11. Твой Экзамен. Лекція: ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ЕТАП , 2009
 12. Поняття та джерела земельного права
 13. Поняття та джерела трудового парва
 14. № 73. Поняття і джерела авторського права.
 15. Поняття та джерела кримінального права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -