<<
>>

Договір купівлі-продажц


Договір купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів, що укладаються
як фізичними, так і юридичними особами. Договір купівлі-продажу — це угода,
за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а
покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову
суму.
Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у
кожної зі сторін прав та обов'язків. Зокрема, укладаючи такий договір,
продавець бере на себе обов'язок передати покупцеві певну річ і водночас
набуває права вимагати її оплати, а покупець, зобов'язаний здійснити оплату
придбаної речі та водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.
Згідно з цивільним законодавством сторонами в договорі купівлі-продажу
виступають продавець і покупець. Істотними умовами цього договору є умови
про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих умов, договір не
може вважатися укладеним, Предметом договору купівлі-продажу можуть бути
окремі речі або їх сукупність, а також певні зобов'язальні права, пов'язані
з можливістю реалізації зафіксованих у них повноважень на можливе отримання
майнових вигод предметом цього договору не можуть бути боргові
зобов'язання, авторські права. Відповідно до цивільного законодавства форма
договору купівлі-продажу визначається характером і вартістю товару, а також
часом виконання договору. Договори, що виконуються в момент їх укладення,
можуть бути укладені і в усній формі. Якщо договір виконуватиметься після
його укладення, то його належить укласти в письмовій формі, а окремі
договори потребують нотаріального посвідчення. Якщо продавець на порушення
договору не передає покупцеві продану річ, покупець має право вимагати
передачі йому проданої речі та відшкодування збитків або ж відмовитись од
виконання договору і вимагати відшкодування збитків. У разі відмови покупця
на порушення договору прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену
ціну продавець має право вимагати прийняття речі покупцем і оплати ціни,
відшкодування збитків або ж відмовитися від договору та вимагати
відшкодування збитків. Якість проданої речі має відповідати умовам
договору, а за відсутності вказівок у договорі — вимогам, що звичайно
ставляться. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її вади не
було застережено продавцем, має право вимагати: заміни речі належної
якості; відповідного зменшення купівельної ціни; безоплатного усунення вад
речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; заміни на
такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної
ціни; розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків. Якщо для
речей, що продаються через роздрібні торговельні організації, встановлено
гарантійні строки, ці строки обчислюються від дня роздрібного продажу.
Покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію
з приводу проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Договір купівлі-продажц:

  1. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
  2. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  3. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  4. 24. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє (форвардні, ф’ючерсні, опціон).
  5. 18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п
  6. 19. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) купівлі-продажу (к-п).
  7. 65. Договір факторингу.
  8. Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення
  9. Попередній договір
  10. 51. Договір (Д.) позички.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -