<<
>>

Договір купівлі-продажц

Договір купівлі-продажу є одним із найпоширеніших договорів, що укладаються

як фізичними, так і юридичними особами. Договір купівлі-продажу — це угода,

за якою продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а

покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову

суму. Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне виникнення у

кожної зі сторін прав та обов'язків. Зокрема, укладаючи такий договір,

продавець бере на себе обов'язок передати покупцеві певну річ і водночас

набуває права вимагати її оплати, а покупець, зобов'язаний здійснити оплату

придбаної речі та водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.

Згідно з цивільним законодавством сторонами в договорі купівлі-продажу

виступають продавець і покупець.

Істотними умовами цього договору є умови

про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих умов, договір не

може вважатися укладеним, Предметом договору купівлі-продажу можуть бути

окремі речі або їх сукупність, а також певні зобов'язальні права, пов'язані

з можливістю реалізації зафіксованих у них повноважень на можливе отримання

майнових вигод предметом цього договору не можуть бути боргові

зобов'язання, авторські права. Відповідно до цивільного законодавства форма

договору купівлі-продажу визначається характером і вартістю товару, а також

часом виконання договору. Договори, що виконуються в момент їх укладення,

можуть бути укладені і в усній формі. Якщо договір виконуватиметься після

його укладення, то його належить укласти в письмовій формі, а окремі

договори потребують нотаріального посвідчення. Якщо продавець на порушення

договору не передає покупцеві продану річ, покупець має право вимагати

передачі йому проданої речі та відшкодування збитків або ж відмовитись од

виконання договору і вимагати відшкодування збитків. У разі відмови покупця

на порушення договору прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену

ціну продавець має право вимагати прийняття речі покупцем і оплати ціни,

відшкодування збитків або ж відмовитися від договору та вимагати

відшкодування збитків. Якість проданої речі має відповідати умовам

договору, а за відсутності вказівок у договорі — вимогам, що звичайно

ставляться. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її вади не

було застережено продавцем, має право вимагати: заміни речі належної

якості; відповідного зменшення купівельної ціни; безоплатного усунення вад

речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; заміни на

такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної

ціни; розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків. Якщо для

речей, що продаються через роздрібні торговельні організації, встановлено

гарантійні строки, ці строки обчислюються від дня роздрібного продажу.

Покупець протягом гарантійного строку може пред'явити продавцеві претензію

з приводу проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Договір купівлі-продажц:

  1. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
  2. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  3. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  4. 24. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє (форвардні, ф’ючерсні, опціон).
  5. 18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п
  6. 19. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) купівлі-продажу (к-п).
  7. 65. Договір факторингу.
  8. Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення
  9. Попередній договір
  10. 51. Договір (Д.) позички.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -