§ 12. Делегована правотворчість Англії


На відміну від романо-германського типу правової системи, де існує підзаконна нормотворчість виконавчих органів влади, в Англії вона споконвічна відсутня. Не було актів, які видавалися б «у виконання законів».
Традиційним є «делеговане законодавство» — делегування парламентом своїх повноважень щодо прийняття нормативно-правових актів королеві, уряду, міністерствам, особливо в таких сферах, як охорона здоров'я, соціальне страхування, приватне судочинство. «Наказ у Раді», який видається урядом від імені королеви і Таємної ради, є найвищою формою делегованого законодавства. Оскільки парламент передає частину своїх законотворчих функцій відповідному органу, юридична чинність такого роду актів прирівнюється до закону. Вони підлягають виконанню всіма громадянами. Проте суд має широкі можливості розсуду щодо законів. Делеговане законодавство і прості виконавчі акти можуть бути офіційно їм скасовані.
На місцях існує так звана автономна правотворчість — акти місцевих органів влади, деяких установ і організацій: англіканської церкви, профспілок, різних компаній — залізничних, будівельних, транспортних, газових, юридичного товариства тощо. Вони є локальними, оскільки поширюються на відповідну тери-


560
торію або обов'язкові лише для членів організації, в якій прийняті. Такі акти наближаються до актів правозастосовних органів і є підзаконними.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 12. Делегована правотворчість Англії:

 1. § 5. Делегована правотворчість
 2. § 2. Загальне право Англії
 3. § 14. Судова система Англії
 4. § 6. Правотворчість суб'єктів федерації
 5. § 6. Судова правотворчість -особливий вид правотворчості
 6. Частина І ПРАВОВА СИСТЕМА АНГЛІЇ
 7. Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 8. § 4. Види і форми правотворчості держави
 9. § 1. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості
 10. § 7. Принципи права
 11. § 6. Правова доктрина
 12. § 1. Поняття англо-американського типу правової системи
 13. § 4. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права
 14. § 1. Вплив англійського права на становлення правової системи США
 15. § 11. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту
 16. § 2. Специфічні риси американської правової системи (у порівнянні з англійською)
 17. § 2. Загальна характеристика правової системи Ірландії
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -