<<
>>

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної

відповідальності. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти

застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного

стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не

тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну

відповідальність. Адміністративна відповідальність установлюється законами

й підзаконними актами чи їхніми нормами про адміністративні правопорушення.

У цих актах визначаються склади адміністративних правопорушень і санкції, а

в деяких випадках — і порядок їх застосування.

В основі адміністративної

відповідальності лежить адміністративне правопорушення. Суб'єктами

адміністративної відповідальності виступають як фізичні особи, так і

колективні утворення. Особливість адміністративної відповідальності полягає

в тому, що адміністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими

органами виконавчої влади і посадовими особами чи суддями; Між суб'єктом

адміністративного правопорушення та особою, яка накладає адміністративне

стягнення, відсутні службові стосунки. За цією ознакою адміністративна

відповідальність відрізняється від дисциплінарної, для якої наявність таких

взаємин є необхідною умовою. Адміністративне стягнення згідно з чинним

законодавством діє протягом року з моменту його застосування. Заходи

адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до

законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні

правопорушення. Адміністративна відповідальність має особливості, що

вирізняють її з-поміж інших видів відповідальності. Причому основна

особливість — це те, що необхідною підставою для її застосування є

наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути

адміністративне стягнення. У Конституції України вказується, що для

забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги

під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє

адвокатура.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Адміністративна відповідальність:

 1. Тема 10. Адміністративна відповідальність
 2. 55.Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
 3. 2.Адміністративна відповідальність військовослужбовців.
 4. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
 5. 89. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 6. 53.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
 7. 1.Адміністративна відповідальність неповнолітніх. КУпАП
 8. 65.Поняття адміністративного проступку.
 9. Кримінальна відповідальність
 10. 66.Поняття адміністративного процесу.
 11. Товариством з додатковою відповідальністю
 12. 79.Принципи адміністративного судочинства
 13. 78.Призначеня Кодексу адміністративного судочинства
 14. 29.Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -