<<
>>

10.Застосування норм права

Реалізація норм права - це втілення встановлених правових норм у діяльність суб'єктів права через виконання юридичних обов'язків, використання суб'єктивних прав, дотримання заборон, застосування норм права.

Використання - це форма реалізації повноважних правових норм, яка полягає в активній чи пасивній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними за їхнім власним бажанням .

Виконання - це форма реалізації зобов'язальних юридичних норм, яка полягає в активній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними незалежно від їхнього власного бажання.

Дотримання - це форма реалізації заборонних юридичних норм, яка полягає у пасивній поведінці суб'єктів, утриманні від заборонених діянь.

Суб'єкти використання, виконання і дотримання — це державні та громадські об'єднання, їхні органи, посадові особи та громадяни.

Застосування норм права є особливою формою його реалізації. Це державно-владна й організаційна діяльність компетентних органів д-ви та посадових осіб з реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих випадків черга винесення індивідуально-конкретних правових наказів приписів.

Ознаки застосування норм права:

1) цей вид діяльності здійснюється компетентними органами, що наділені державно-владними повноваженнями;

2) застосування права здійснюється в чітко визначених законом процесуальних формах;

3) вона має державно-владний характер;

4) зміст діяльності полягає у винесенні індивідуально-конкретних , зазвичай обов'язкових до виконання, рішень, які за сутністю відрізняються від правових приписів загального характеру (нормативно-правових актів);

5) у цій діяльності органи правозастосування виступають суб’єктами управління; особи, відносно яких застосовується право - об'єктами управління; винесені рішення - засобами управління.

Випадки реалізації права у формі застосування: коли правовідносини не можуть виникнути у суб'єктів права без державно-владної діяльності компетентних органів держави або їхніх посадових осіб; за наявності спору на шляху до здійснення суб'єктивного права; коли особа притягається до юридичної відповідальності за скоєне правопорушення.

Правозастосовний акт - це індивідуально-конкретний, державно-владний припис, винесений відповідним органом унаслідок вирішення юридичної справи.

Види правозастосовних актів:

• за суб'єктами видання — акти органів державної влади та органів управління, судові акти, акти контрольно-наглядових органів і громадських організацій;

• за способом організації суспільних відносин, які підлягають регулюванню, — регулятивні та правоохоронні;

• за формою зовнішнього виразу — усні, конклюдентні та письмові.

11.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме 10.Застосування норм права:

 1. § 3. Основні стадії застосування норм права
 2. § 6. Види актів застосування норм права
 3. § 5. Поняття і ознаки акта застосування норм права
 4. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 5. 1. Специфічна діяльність із застосування норм права.
 6. 4. Джерела судової практики та їх значення для правильного розуміння і застосування норм Особливої частини.
 7. № 12. Підстави застосування іноземного права на території України.
 8. § 1. Поняття тлумачення норм права
 9. 85.Реалізація норм адміністративного права
 10. § 5. Акт тлумачення норм права
 11. 2.4. Толкование норм права
 12. § 2. Классификация норм права
 13. 3. Виды норм права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -