<<
>>

30. Загальнодержавні податки та збори.

Податок на додану вартість е непрямим податком, у законодавчих актах України податок на додану вартість характеризується як частина новоствореної вартості, шо сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Особливість цього податку полягає в тому, що його платниками, по суті, є кінцеві споживачі товарів та послуг .

Об'єктом оподаткування ПДВ є обороти з реалізації продукції (робіт, послуг)на території України, а також операції по ввозу товарів на митну територію України та вивозу товарів за межі митної території України.

Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом, як підакцизні, який включається в ціну товарів (продукції) , вироблених на митній території України, або при імпортуванні таких товарів на митну територію України.

Товари, на які, згідно з діючим -законодавством, встановлюється акцизний збір, називаються підакцизними.

Платниками акцизного збору є:

-суб'єкти підприємницької діяльності

- виробники підакцизних товарів на митній території України;

- нерезиденти, які здійснюють вироблення підакцизних товарів на митній території України;

- юридичні та фізичні особи, які ввозять підакцизні товари на митну територію України.

Об'єктом оподаткування акцизним збором для вітчизняних товарів є обороти з реалізації товарів та інші обороти, для імпортних товарів - митна вартість таких товарів.

Основною формою прямого оподаткування є податок на прибуток підприємств.

Прибуток в умовах ринкової економіки є базою економічного розвитку держави, тому що наповнює через податок на прибуток доходну частину бюджету. Кошти, перераховані до бюджету в процесі оподаткування прибутку, є джерелом реалізації різноманітних соціальних програм.

Податок на прибуток стягується в Україні на підставі Закону України Про оподаткування прибутку підприємств згідно з яким, платниками податку є суб'єкти господарської діяльності, бюджетні та інші підприємства та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами. Платниками податку є резиденти і нерезиденти. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку і на суму амортизаційних відрахувань.

Основним прямим податком з фізичних осіб є податок з доходів фізичних осіб. Він стягується відповідно до Закону України Про податок з доходів фізичних осіб.

Закон визначає загальні принципи оподаткування фізичних осіб, оподаткування окремих видів доходів, порядок обчислення податку з підприємств та нерезидентів, а також порядок складання звітності та відповідальності платників податків щодо забезпечення виконання податкових зобов'язань.

Платниками податку є фізичні особи - резиденти і нерезиденти, які мають доходи з джерелом їх походження з території України,

Об'єктом оподаткування виступає загальний річний оподатковуваний доход , який складається із сум загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року. При визначенні його сум обчислюються доходи у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах.

Загальна ставка податку з доходів фізичних осіб складає 13% від об'єкта оподаткування.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011 {original}

Еще по теме 30. Загальнодержавні податки та збори.:

 1. 37. Місцеві податки та збори.
 2. 73. Загальнодержавні програми використання та охорони земель.
 3. 45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.
 4. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
 5. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
 6. § 4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини
 7. Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість
 8. 76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв?язок, роль в сучасних умовах.
 9. 6. Бюджетна класифікація.
 10. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
 11. 83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
 12. 29. Доходи і видатки місцевих бюджетів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -