<<
>>

45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.

У кожній країні діє цілий набір податків. Усі податки, залежно від різних ознак, поділяються на такі групи:

1.За формою оподаткування - прямі та непрямі.

2. залежності від органа, який здійснює стягування і розпорядження податком - державні та місцеві.

3.Від порядку використання - загальні та спеціальні.

1.Прямі податки - встановлюються на доход та майно фізичних та юридичних осіб, які проводять сплату податків.

Прямі податки встановлюються безпосередньо шодо платника, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. До таких податків відносяться податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно та і».

Непрямі податки - це податки на товари і послуги, сплачені в ціні товару або включені в тариф. Оскільки непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Це так звані податки на споживання. До них відносяіься податок на додану вар і їсть, акцизний збір, мито.

2. Державні податки мають фіскальне значення, стягуються на основі законодавчих актів та надходять до того бюджету, який визначений у законі (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, ПДВ, мито, акцизний збір).

Місцеві податки стягуються місцевими органами влади і надходять до місцевих бюджетів (податок на рекламу, комунальний податок, ринковий збір, курортний збір).

3. Загальні податки призначені для фінансування поточних І капітальних витрат державного і місцевих бюджетів без закріплення за будь-яким йидом бюджетів,

Спеціальні податки мають цільове призначення та стягуються для проведення фінансування певних заходів.

Зміст кожного виду податку розкривається в його основних елементах.

Елементи податку - це принципи побудови та організації стягування податків, які визначені законодавчими актами держави.

До них відносяться:

• Об'єкт податку - доход або майно платника, з якого обчислюється податок і який є базою оподаткування.

• Суб'єкт або платник податку — юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законом покладено обов'язок сплачувати податки і збори.

• Джерело сплати - доход, з якого суб'єкт сплачує податок.

• Одиниця оподаткування - одиниця виміру об'єкта, податку.

• Податкова ставка - законодавче встановлена величина податку на одиницю оподаткування. Ставки можуть встановлюватися у твердих сумах або у відсотках щодо об'єкту податку.

• Податкові пільги - повне або часткове звільнення від податків юридичних або фізичних осіб згідно з діючим законодавством.

Податкова квота - частка податку в доході платника, показує рівень його оподаткування.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011 {original}

Еще по теме 45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.:

 1. § 3. Класифікація і методика опису ознак зовнішності людини
 2. § 2. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)
 3. 32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ*
 5. 31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.
 6. § 4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини
 7. 37. Місцеві податки та збори.
 8. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
 9. 30. Загальнодержавні податки та збори.
 10. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
 11. Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість
 12. 6. Бюджетна класифікація.
 13. 76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв?язок, роль в сучасних умовах.
 14. 6. Направлення слідчим окремих доручень
 15. Тема 20. Окреме провадження
 16. Тема 20. Окреме провадження
 17. Структура окремих методик розслідування злочинів
 18. § 4. Класифікація тактичних прийомів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -