<<
>>

77. Фонди спеціального призначення.

Важливою ланкою фінансової системи , яка входить до складу державних фінансів, є фонди фінансових ресурсів спеціального призначення.До їх складу входять такі фонди:

якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

За економічним змістом фонди спеціального призначення є сукупністю грошових відносин, пов'язаних з розподілом, перерозподілом та використанням частини вартості національного доходу, яка призначена для фінансування цільових програм та підтримки певного рівня життя різних соціальних верств населення. У теперішній час в Україні створені такі основні державні цільові фонди:

- Пенсійний фонд, - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати

- Фонд соціального страхування на випадок безробіття ,

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань .

- Фонд соціального захисту інвалідів.

Головними завданнями та функціями Пенсійного фонду є:

- забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до Законів України;

- збирання, акумуляція та облік страхових внесків, призначених для пенсійного забезпечення та виплати допомоги;

- участь у фінансуванні державних , регіональних та обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, Інвалідін, інших категорій , населення та у страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії;

- організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;

- контроль за своєчасним та повним надходженням страхових внесків до цього фонду;

- контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду;

- участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;

- участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на удосконалення системи пенсійного забезпечення;

- керівництво та управління солідарного системою та адміністративне управління накопичувальним фондом.

фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює забезпечення державних гарантій у системі соціального страхування громадян України, захист їх прав на отримання матеріального забезпечення у разі тимчасової непрацездатності, догляду за хворою дитиною, хворим членом сім ї, вагітності та пологів, народженням дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною фінансовою системою, яка створюється на державному та місцевому рівнях. Вона має сприяти забезпеченню ефективності зайнятості населення, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

До державних цільових фондів відноситься Фонд соціального захисту інвалідів.

Фонд соціального захисту інвалідів створено для фінансування робіт і державних програм з соціального захисту інвалідів.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 77. Фонди спеціального призначення.:

 1. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
 2. 3.4. Інвестиційні фонди і компанії
 3. 6. Державний і комунальний житлові фонди: поняття та склад житлового фонду.
 4. 78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання.
 5. § 35. Спеціальний суб‘єкт та його види.
 6. § 35. Спеціальний суб‘єкт та його види.
 7. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
 8. § 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
 9. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 10. 105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 11. § 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку
 12. 49. Землі оздоровчого призначення.
 13. § 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
 14. 50. Землі рекреаційного призначення.
 15. 41. Землі сільськогосподарського призначення.
 16. 51. Землі історико-культурного призначення.
 17. § 69. Загальні начала призначення покарання.
 18. § 69. Загальні начала призначення покарання.
 19. 40. Встановлення та зміна цивільного призначення земель.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -