<<
>>

68. Фінансові ресурси підприємств

Діяльність суб'єктів господарювання значною мірою залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами, що у свою чергу визначається обсягом отриманих доходів і рівнем їх вилучення та надходження через систему фінансових відносин.

Вплив фінансів на ефективність господарювання визначається тим, наскільки активно вони стимулюють зростання рентабельності, продуктивності праці, ефективне використання основних і обігових коштів, зниження витрат, підвищення якості продукції.

Вплив фінансів на ефективність господарювання виявляється насамперед у процесі формування фінансових ресурсів.

Фінанси підприємницьких структур — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються на цілі здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг в різних галузях економіки.

Фінансові ресурси підприємства являють собою кошти, акумульовані підприємством з різних джерел, які знаходяться у господарському обігу і призначені для фінансування його потреб.

Грошові кошти постійно надходять на рахунки підприємств у вигляді виручки від реалізації, вкладів на депозитні рахунки, лізингових операцій, операцій з цінними паперами: акціями, облігаціями тощо.

Не всі кошти, які надходять від реалізації, належать підприємству. Так, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, які хоч і включаються в ціну товару, не належать підприємству, і як непрямі податки, надходять до бюджету.

Підприємством може бути використана тільки сума виручки за мінусом перерахованих податків.

До грошових фондів, які формуються на підприємстві, відносяться:

1) статутний фонд, який використовується для інвестування в основні та оборотні фонди ;

2) фонд оплати праці, який використовується для виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;

3)амортизаційний фонд, який використовується для фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту;

4) фонд розвитку виробництва;

5) фонд соціального призначення;

6) фонд матеріального стимулювання;

7) резервний фонд;

8) спеціальні фонди.

Кошти цих фондів, а також грошові кошти у вигляді дотацій, субсидій, кредиторської заборгованості усіх видів, банківських кредитів, являють собою фінансові ресурси підприємства.

За джерелами формування фінансові ресурси підприємства поділяють на власні та залучені. До власних відносяться статутний фонд, амортизаційні відрахування, виручка, прибуток.

До залучених відносяться майнові внески, кошти, мобілізовані на фінансовому та кредитному ринках.

У структурі фінансових ресурсів підприємств визначальне місце мають власні кошти, підвищення питомої ваги яких позитивно впливає на фінансовий стан підприємства.

Підприємства вирішують завдання з визначення виробничих витрат, використання фінансових ресурсів, застосовуючи прогресивні форми і методи контролю та управління. Побудова ефективної системи розроблення І прийняття управлінських рішень за всіма аспектами формування і розподілу фінансових ресурсів на підприємстві є визначальною для забезпечення ефективності його господарської і фінансової діяльності.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 68. Фінансові ресурси підприємств:

 1. 1.2 Основні фінансові документи – їх значення для фінансового планування
 2. 12.Взаємовідносини підприємств із бюджетом та позабюджетними фондами.
 3. 18. Використання фінансових ресурсів.
 4. 19. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України.
 5. 27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
 6. 35 . Місцеві бюджети у системі місцевих фінансів.
 7. 39. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.
 8. 40. Необхідність і сутність державних фінансів
 9. 42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
 10. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
 11. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
 12. 68. Фінансові ресурси підприємств
 13. 79. Функції фінансів
 14. 83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
 15. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
 16. § 6. Об`єднання підприємств
 17. § 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -