<<
>>

73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.

Важливим, об'єктивно необхідним процесом у господарській діяльності підприємницьких структур є фінансове планування -сукупність методів і засобів визначення джерел одержання фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання для забезпечення господарської діяльності.

Фінансове планування пов'язане, передусім, з плануванням виробничої діяльності. Показники усіх планових фінансових інструментів базуються на планах з обсягу виробництва, асортименту товарів і послуг, собівартості продукції; вони повинні створювати необхідні фінансові умови для успішного виконання цих планів. У цьому -основне призначення фінансового планування.

Головним інструментом фінансового планування у сучасних умовах є фінансовий план підприємств (баланс доходів і видатків), широке розповсюдження у практиці мають також платіжний календар, бізнес-план, за допомогою яких здійснюється вплив фінансового планування на економіку підприємства.

Фінансовий план підприємства складається з таких чотирьох розділів:

1 розділ - ,, Джерела формування та надходження коштів"

Три наступних розділи пов'язані з витратами підприємства.

2 розділ - „Приріст активів"- це капітальні вкладення, фінансові інвестиції.

3 розділ - „ Повернення залучених коштів".

4 розділ - „ Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів".

Фінансовий план визначає конкретну мету і передбачає детальний фінансовий розвиток досліджуваного об'єкта. У плані фіксуються шляхи й засоби фінансового розвитку підприємств відповідно до поставлених завдань та прийнятих управлінських рішень.

Недержавні підприємства, яким надана самостійність у плануванні, можуть обрати будь - яку іншу форму фінансового планування, яку вони вважають за необхідну для себе. Однією з таких форм фінансового планування є бюджетування - опис цілей підприємства, визначення його конкретних фінансових та операційних завдань.

Сучасні умови господарювання спонукають підприємства до максимального розширення фінансового планування І прогнозування, подальшого удосконалення методології і методики розроблення фінансових планів, тому що від рівня фінансового планування залежить ефективність управління фінансовою діяльністю підприємств.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.:

 1. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування», 2009
 2. 1.2 Основні фінансові документи – їх значення для фінансового планування
 3. 15. Види фінансових планів та напрямки удосконалення.
 4. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
 5. 33. Методи фінансового механізму та його структура.
 6. 69. Фінансовий механізм: призначення та склад.
 7. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
 8. 72. Фінансове планування та його завдання.
 9. 73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.
 10. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с., 2004
 11. § 1. Поняття та види господарської діяльності
 12. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
 13. § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
 14. § 1. Поняття та види фінансових послуг
 15. 4. Припинення діяльності господарського товариства.
 16. 2. Правове положення господарських об’єднань.
 17. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 18. 27. Правове положення господарських об’єднань.
 19. Аудитори як суб'єкти підприємницької діяльності
 20. § 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -