<<
>>

27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.

Є суттєві розрізнення у формах та методах утворення грошових фондів.Утворення грошових фондів підприємств здійснюється у децентралізованому порядку, тобто підприємства в процесі господарської діяльності самостійно формують та визначають розміри грошових фондів.

На підприємствах фонди створюються для забезпечення розширеного відтворення, забезпечення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства.

Загальнодержавні фінанси формуються шляхом перерахування коштів від підприємств, організацій, установ та населення у вигляді податків, зборів, обов'язкових платежів та добровільних внесків. Централізовані грошові фонди створюються з метою отримання певних фінансових ресурсів для фінансування функцій держави, передбачених Законом "Про Державний бюджет України", а також для фінансування державних економічних та соціальних програм.

Основним джерелом формування фінансових ресурсів с валовий внутрішній продукт. Найзначніша їхня частка створюється за рахунок прибутку, відрахувань на соціальне страхування та інші соціальні потреби.

Основні методи, за допомогою яких формуються фінансові ресурси:

- стягнення податків

- відрахування частини прибутку державних підприємств

- відрахування на соціальне страхування та інші види відрахувань до централізованих фондів

- продаж майна та цінних паперів

- одержання кредитів

- емісія грошей

Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Це - прибуток, відрахування до державних цільових фондів, доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

Друга частина фінансових ресурсів є частиною фонду споживання. Сюди входять прямі та непрямі податки з населення, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки та збори.

Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються до собівартості продукції.Це -амортизаційні відрахування, відрахування на геологорозвідувальні роботи, плата за воду

та інше.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011 {original}

Еще по теме 27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.:

 1. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
 2. 23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
 3. 18. Використання фінансових ресурсів.
 4. 43. Пенсійний фонд: джерела його формування та напрямки використання.
 5. § 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
 6. 74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права.
 7. 78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання.
 8. Поняття та джерела фінансового права
 9. § 2. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування
 10. § 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
 11. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
 12. 33. Методи фінансового механізму та його структура.
 13. § 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права
 14. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 15. 72. Фінансове планування та його завдання.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -