<<
>>

6. Бюджетна класифікація.

Доходи бюджету підрозділяються за ознаками бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являс собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Відповідно до бюджетної класифікації, доходи бюджету за джерелами формування підрозділяються на чотири групи:

1. Податкові надходження.

2. Неподаткові надходження.

3. Доходи від операцій з капіталом.

4. Трансферти.

1. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

До податкових надходжень відносяться;

1). податки, що справляються з доходу окремих осіб і з прибутку підприємств (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб );

2). податки за користування майном, податки на власність (податок з власників транспортних засобів, податок на майно);

3). платежі за використання природних ресурсів (лісових, водних ресурсів, плата за землю);

4). податки І збори, якими обкладаються виробництво, продаж, передача товарів (податок на додану вартість, акцизний збір, ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність);

5) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне та вивізне мито, консульські збори);

6). інші податки (місцеві податки та збори).

2. Неподаткові надходження включають:

- доходи від власності та підприємницької діяльності;

- адміністративні збори та платежі;

- надходження від штрафів та фінансових санкцій, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства ;

3. Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.

5. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Найбільшим джерелом доходів державного бюджету с податок на додану вартість. Частка в доходах державного бюджету від надходжень цього податку складає у середньому 28% Другим за величиною джерелом надходжень до державного бюджету є податок на прибуток підприємств, питома вага надходжень від цього податку складає у середньому близько 20%. Третє за значенням доходне джерело державного бюджету - акцизний збір, Його частка в доходній частині державного бюджету за останні роки має стійку тенденцію до збільшення. Останніми роками вагому роль відіграють неподаткові джерела формування державного бюджету, питома вага яких складає у середньому близько 30% усіх доходів бюджету.

Співвідношення між окремими видами доходів державного бюджету України, аналіз тенденцій бюджетних надходжень і факторів, що визначають зміну їх рівня, визначаються стратегією розвитку бюджетно-податкової політики.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 6. Бюджетна класифікація.:

 1. Бюджетное устройство и бюджетная система: понятие и содержание
 2. 9. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
 3. 2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
 4. Бюджетное правонарушение
 5. Наука бюджетного права
 6. Н.А. Сатаров. Бюджетное право. Учебник., 2009
 7. Программа дисциплины "Бюджетное право"
 8. Бюджетное законодательство РФ
 9. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
 10. 7. Бюджетний механізм
 11. Понятие и содержание бюджетного контроля
 12. Источники бюджетного права
 13. Понятие и сущность бюджетных правоотношений
 14. 8.1. Понятие и стадии бюджетного процесса
 15. § 4. Класифікація тактичних прийомів
 16. Бюджетная классификация Российской Федерации
 17. Органы бюджетного контроля
 18. Полномочия участников бюджетного процесса
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -