<<
>>

60. Які Вам відомі найкращі адвокати минулого і сучасності


Особливо визначених форм адвокатська професія набула в таких античних країнах Середземномор'я, як Греція та Рим. Так, в Греції, хоча особливого стану адвокатів не існувало, вже склався особливий клас осіб, які присвятили себе складанню промов для виголошення їх позивачами у суді.
Спочатку такі особи називались логографами або диктографами. Найбільш визначними професійними логографами в античній Греції були такі оратори, як Антифон, Лізій, Ісократ, Есхіл та Демо-сфен. Слід зазначити, шо грецька адвокатура більш тяжіла до ораторського мистецтва, ніж до правознавства. Це пояснюється тим, що, з одного боку, греки не виявили себе в юриспруденції, а з іншого — цей народ був значною мірою схильним до мистецтва, особливо ораторського.
На особливу увагу заслуговує римська адвокатура, з якої почався розвиток світової адвокатури.
Для римської адвокатури характерною є як необмежена свобода, так і безмежна регламентація. У республіканський період вона була абсолютно вільною професією. Законодавча регламентація майже не торкнулась її. Лише практика і звичай виробили ряд правил, що стосувалися різних сторін професійної діяльності адвокатури. Так, існував звичай, за яким молоді люди, котрі вступали до адвокатури, викликалися для презентації на форум; їх супроводжувала впливова особа з колишніх магістратів: консулів, преторів або цензорів.
Правозаступництво було відокремлено від судового представництва. У цей період адвокати здебільшого були ораторами. Адвокатура була прямим шляхом до зайняття вищих і почесних посад у державі. Адвокатура у цей період висунула багато видатних судових ораторів, таких, як Марк Антоній, Гай Гракх, Красс, Юлій Цезар, Помпей, Цицерон.
м. Київ («Александров та Партнери», «Василь Кісіль і Партнери», «Волков Козьяков і Партнери», Дмитрієва О.Л. («Дмитрієва та партнери»), Кухнюк Д.В., Бедь В.В. («Срібна земля»), Гвоздій В.А. («Гвоздій та Оберкович»), Герасько Л.Ю., Головань І.В. («Головань і Партнери»), Ісаков М.Г. («Глобус»), Прокопишин Б.М. («Фавор») та Солодко Є.В. («Солодко і Партнери»).
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011. 2011

Еще по теме 60. Які Вам відомі найкращі адвокати минулого і сучасності:

 1. 58. Податкові обов'язки осіб, які займаються адвокат. Діяльністю.
 2. 18. Функції, які виконує адвокат.
 3. 62. Чим відрізняється статус адвоката від статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою
 4. ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ КОНТОРА АДВОКАТОВ «БАЧУРИН, КОВАЛЕВ И ПАРТНЕРЫ»
 5. Психология деятельности адвоката. Речь адвоката
 6. 52. Відмінність пояснення адвоката в суді касаційної інстанції від промови адвоката в суді першої інстанції по цивільній справі
 7. МОГУТ ЛИ ВАМ ОТКАЗАТЬ?
 8. ИЗ РЕЧИ ПЕСТАЛОЦЦИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ ИМ 12 ЯНВАРЯ 1818 ГОДА, В ДЕНЬ, КОГДА ЕМУ МИНУЛО 72 ГОДА, ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ И ВОСПИТАННИКАМИ ЕГО ИНСТИТУТА
 9. ИЗ РЕЧИ ПЕСТАЛОЦЦИ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ ИМ 12 ЯНВАРЯ 1818 ГОДА, В ДЕНЬ, КОГДА ЕМУ МИНУЛО 72 ГОДА, ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ И ВОСПИТАННИКАМИ ЕГО ИНСТИТУТА (стр. 302)
 10. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВАМ КАК К ОРАТОРУ
 11. ДА БУДЕТ И ВАМ ВИЛКА
 12. КАКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВАМ НУЖНА
 13. ДОМ СНОСЯТ И ВАМ ДАЮТ КВАРТИРУ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА?
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -