<<
>>

38. Участь адвоката у касаційному провадженні


Процесуальне представництво адвоката може тривати й під час касаційного провадження.
Судом касаційної інстанції є Верховний суд України.
Адвокат як процесуальний представник має право, поряд з іншими особами, визначеними ст.
320 ЦПК України, оскаржити в касаційному порядку рішення та ухвали, прийняті судом першої інстанції, що були предметом розгляду суду апеляційної інстанції, а також ухвали та рішення суду апеляційної інстанції. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Підготовка адвоката до ведення справи в касаційній інстанції, особливо адвоката, який не брав участі у розгляді справи судом першої інстанції, включає: вивчення справи і доповнення або складання адвокатського провадження; вивчення законодавчих актів, судової практики, спеціальної літератури; бесіду із засудженим; вироблення плану захисту; одсржання податкових матеріалів для подання їх до касаційної інстанції (довідок, характеристик, документів про нагороди і заохочення, стан здоров'я, сімейний стан, актів ревізій та інвентарізапій, витягів із протоколів зборів з проханням про зниження міри покарання, письмового висновку фахівців з питань, то потребують спеціальних знань, тощо); складання тез пояснень при майбутньому розгляді справи в суді касаційної інстанції.
Касаційне оскарження вироку є обов'язком адвоката, який здійснював захист у суді першої інстанції, якщо він вважає вирок неправильним і таку думку поділяє підзахисний.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011. 2011

Еще по теме 38. Участь адвоката у касаційному провадженні:

 1. 54. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства, його права та обов'язки
 2. 57. Участь адвоката у слідчих діях
 3. В. Участие адвоката в суде первой инстанции
 4. Е. Участие адвоката при рассмотрении уголовных дел судом присяжных
 5. Д. Участие адвоката в процессуальной стадии исполнения приговора
 6. 37. Участь адвоката на стадії апеляційного провадження
 7. 3. Участие адвоката в производстве по уголовным делам в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
 8. Ж. Участие адвоката в «особых производствах» в связи с дифференциацией уголовно-процессуальной формы
 9. Г. Обжалование приговора (постановления судьи, определения суда) и участие адвоката в кассационной и надзорной судебной инстанции
 10. ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ КОНТОРА АДВОКАТОВ «БАЧУРИН, КОВАЛЕВ И ПАРТНЕРЫ»
 11. Психология деятельности адвоката. Речь адвоката
 12. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
 13. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
 14. 41.Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві
 15. 52. Відмінність пояснення адвоката в суді касаційної інстанції від промови адвоката в суді першої інстанції по цивільній справі
 16. 2.Процес, у досудовому провадженні якого є елементи змагальності, а саме:
 17. 4. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.
 18. Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду
 19. 94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -