1 Організація роботи касового апарату банку.

Касові операції банку становлять досить великий обсяг роботи і характеризують одну з головних функцій банку.
Банки, здійснюючи своєчасне касове обслуговування контрагентів (клієнтів), забезпечують тим самим збереження їхніх коштів, а також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни.
Банки здійснюють свою діяльність за цими напрямками на підставі таких документів:
Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 р. № 337.
Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Інструкція про організацію перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банку, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 520.
Усі державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок у банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків.
Касові операції - це операції, які здійснює банк, а саме: видача готівки; приймання її та обмін непридатних до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу; вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет); валютно-обмінні операції; операції з банківськими металами.
Підприємства можуть мати у касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі, що встановлюється щорічно протягом першого кварталу, а за необхідності ліміти можуть переглядатися протягом року. Ліміт залишку готівки в касі для кожного контрагента встановлюється тим банком, у якому відкрито його поточний рахунок.
Для проведення касових операцій у банку створюється структурний підрозділ — касовий апарат. Керівництво банку самостійно вирішує питання про структуру касового апарату. Але за будь-яких організаційних форм його побудови касовий апарат проводить приймання та видачу готівки, а також здійснює весь обсяг супутніх операцій: перерахунок інкасованої виручки, розмін грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових книжок.
Обслуговування клієнтів здійснюється у Операційній касі — це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів.
Залишок грошей в операційній касі обмежено певним лімітом, що визначається за узгодженням з відповідною установою Національного банку залежно від обсягу готівкового обороту конкретного банку та умов його роботи.
Операційна каса може включати окремі види кас, а соме: прибуткову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний обсяг готівки в системі банків проходить через прибутково-видаткові каси.
Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально обладнаних приміщеннях. Для зберігання готівки операційної каси в банках призначено грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються кошти резервних фондів Національного банку України, іноземна валюта, золото (дорогоцінні метали), інші цінності.
Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цінностей ведеться в книзі обліку готівки операційної каси та в книзі обліку грошей у резервних фондах.
Відповідальним за зберігання грошей (цінностей), що перебувають у грошових сховищах, є керівник банку, його головний бухгалтер та завідувач каси. Кожен із цих працівників має окремий ключ від грошового сховища та особисту печатку.
Опечатування грошового сховища після закінчення робочого дня проводиться в присутності представника відділу охорони банку. Про прийняття опечатаного грошового сховища він розписується в контрольному журналі осіб, які допускаються до відмикання, замикання та опечатування грошових сховищ, попередньо звіривши відбитки печаток зі зразками.
Перед відмиканням грошових сховищ відповідальні працівники в присутності представника охорони перевіряють, чи нема пошкоджень дверей, замків тощо, після чого розписуються в контрольному журналі про прийняття сховищ від охорони.
У всіх банках касири забезпечуються металевими печатками, які необхідні для опломбовування пачок з грошовими білетами, мішків з монетою (кліше). На них, а також на печатках відповідальних за зберігання грошей у касі і інших працівників банку проставляється відбиток найменування банку (номера за електронною поштою), порядкового номера печатки (кліше). Усі печатки, ключі, кліше, іменні штампи реєструються в спеціальному журналі, який веде сам керівник або особа, що призначається з його письмового розпорядження (крім касира і завідувача каси).
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 1 Організація роботи касового апарату банку.:

 1. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
 3. 5. Організація роботи кас перерахунку.
 4. Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009
 5. Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України
 6. Розкрадання готівкових грошей, одержаних по чековій книжці з банку, шляхом підроблення виписки банку
 7. § 1. Організація та веденнябухгалтерського обліку в господарських організаціях
 8. Апарат держави
 9. § 3. Принципи організації та діяльності державного апарату
 10. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
 11. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
 12. Правила поведінки операцiйно-касових працiвникiв установ “Ощадбанк “при обслуговуваннi клiєнтiв.
 13. Ліквідність балансу банку
 14. Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ
 15. до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні
 16. 1. Структура капіталу банку
 17. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
 18. Тема 4. Облік касових операцій
 19. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
 20. 2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку