6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу зазначену в чеку суму коштів.

Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітності. Вони виготовляються на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ.
Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.
Загальна схема здійснення розрахунків з використанням платіжного вимогами-доручення наведена на рис. 4.

Рис. 4 Документообіг при розрахунках чеками

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.
Строк дії чекової книжки—один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі — три місяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений.
Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з використанням технічних засобів. У ньому не допускається виправлень та використання факсиміле замість підпису. Чек із чекової книжки подається до оплати в банк чекоотримувача протягом 10 календарних днів (день виписування чека не враховується).
Відображення в обліку операцій з розрахунку чеками здійснюється таким чином.
1.
Згідно заяви клієнта з його поточного рахунку банк депонує йому суму па спеціальному рахунку, одержуючи комісійні за послуги:
Д-т 2600 “ Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ”, К-т 2602 “Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання”, аналітичний рахунок ‘Розрахунки чеками”;
К-т рахунку № 6110 “Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів”
і одночасно списується на видаток з позабалансового рахунку № 9821 «Бланки суворої звітності».
2.Після надходження розрахункових чеків від іногородніх чекоотримувачів у банк-емітент здійснюється їх оплата з аналітичного рахунку чекодавця депонованих сум:
Д-т 2602 “Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання”,
аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;
К-т 1200 “Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України”.
У випадку, якщо чекодавець і чекоотримувач обслуговуються в одній установі банку:
Д-т 2602 “Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання”, (відповідний аналітичний рахунок);
К-т рахунку № 2600 “ Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ”.
Якщо клієнт припиняє подальші розрахунки чеками, при наявності невикористаного ліміту до закінчення строку дії чекової книжки, за його дорученням (фізична особа — за заявою) залишок ліміту зараховується на той рахунок, з якого депонувалися кошти: Д-т 2602 “Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання”, аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»; К-т рахунку № 2600 “ Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ”.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками:

 1. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
 2. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
 3. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 4. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
 6. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 7. 3. Облік операцій видаткових кас
 8. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 9. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
 10. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 11. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
 12. Тема 4. Облік касових операцій
 13. Тема 6. Облік операцій з кредитування
 14. Тема 7. Облік депозитних операцій
 15. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 16. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами