Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)

Переміщені особи - це люди, насильно вивезені в ході другої світової війни фашистською Німеччиною і її союзниками з окупованих ними територій для використання на різних роботах. Після закінчення війни СРСР уклав ряд двосторонніх угод про репатріації (поверненні на батьківщину) переміщених осіб із числа радянських громадян.
Для сприяння поверненню на батьківщину переміщених осіб в 1946 р. була створена Міжнародна організація по справах біженців, що припинила своє існування в 1951 р. у зв'язку зі створенням УВКБ.
Термін «переміщені особи» не використовується в Конвенції про статус біженців 1951 р. У своїй практиці УВКБ застосовує даний термін відносно деяких категорій «внутрішніх біженців», які також називаються «змушеними переселенцями». До них ставляться особи, які покинули певний конфліктний регіон держави й оселилися в іншому регіоні цієї ж держави. Дана проблема є гострою для Росії, тому в 1993 р. Російська Федерація прийняла Закон «Про змушених переселенців».
Проблемами біженців займаються й регіональні організації. Так, ОАЕ в 1969 р. прийняла Конвенцію відносно специфічних аспектів проблеми біженців в Африці. Відомо, що на Африканському континенті чимало «гарячих» крапок, тому проблеми біженців досить актуальні для цього регіону миру
Варто підкреслити, що діяльність міжнародних органів і організацій, що займаються проблемами біженців, повинна носити гуманний і соціально орієнтований характер і бути аполітичної
Виключення становить практика держав Латинської Америки. Держави - учасники Гаванської конвенції 1928 р. і Каракасской конвенції 1954 р. визнали право дипломатичного притулку й регламентували в цих угодах процедуру його надання. Однак латиноамериканські юристи виражають сумнів відносно існування звичайно-правового інституту дипломатичного притулку в Латинській Америці
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2):

 1. Попов И.Н.. Правовые основы Российского государства. Конституционное и административное право: учебное пособие, 2010
 2. Мухаев, Рашид Тазитдинович. Правовые основы Российского государства: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», 2007
 3. А. С. Михлин. Уголовно-исполнительное право, 2008
 4. Смоленский М.Б.. Конституционное право Российской Федерации: учебник, 2007
 5. Н.А. Сатаров. Бюджетное право. Учебник., 2009
 6. Исаев Б., Баранов Н.. Современная российская политика: Учебное пособие. Для бакалавров, 2012
 7. Коллектив авторов. Новые правила по защите диссертаций, 2004
 8. Салова Т. Ю., Громова Н. Ю., Шкрабак В. С., Курмашев. Основы экологии. Аудит и экспертиза техники и технологии, 2004
 9. А.Е. Чечетина. Основы оперативно-розыскной деятельности, 2007
 10. Судариков С. А.. Право интеллектуальной собственности, 2008
 11. Сергеев М. Г.. Основы экологии: Учеб. пособие. Ч. 2., 2007
 12. Лега В. П.. История западной философии. Часть первая. Античность. Средневековье. Возрождение: учеб. пособие, 2009
 13. Лега В. П.. История западной философии. Часть вторая. Новое время. Современная западная философия: учеб. пособие, 2009
 14. В. Т. Харчева. Основы социологии / Москва , «Логос», 2001
 15. А.С. Панарин. Философия истории, 1999
 16. Л.Б. Черноскутова. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, 2013
 17. Лейдерман Н.Л. н Лнповецкнй М.Н.. Современная русская литература: 1950— 1990-е годы. В 2 т. — Т. 2, 2003
 18. Феклистова С. Н.. Развитие слухового восприятия и обучение произношению учащихся с нарушением слуха, 2008
 19. Т. В. Карадже. Методология моделирования и прогнозирования современного мира: Коллективная монография, 2012
 20. М. И. Мартынов, Л. Г. Кравченко. Философия : курс интенсив. подгот. — 4-е изд., 2012
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -