Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.

Успіх суб'єктів господарської діяльності, що є конкурентами на ринку певного товару чи послуги, значною мірою залежить від здатності кожного з них зберігати в таємниці відомості про власну виробничу, фінансову та іншу діяльність.
Строго кажучи, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці є втручанням у господарську діяльність конкурента, що спрямоване на дезорганізацію роботи останнього.
Відповідно до ст. 30 Закону України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року , держава захищає інформацію з обмеженим доступом, одним з різновидів якої інформації є комерційна таємниця. Поняття комерційної таємниці визначається ст. 505 Цивільного кодексу Украйни та ст. 162 Господарського кодексу України. Комерційна таємниця — це технічна, організаційна або інша комерційна інформація, яка має право на захист від незаконного використання третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
Закон “Про захист від недобросовісної конкуренції” передбачає такі види посягань на право суб’єктів господарювання на комерційну таємницю:
неправомірне збирання комерційної таємниці: добування протиправним способом відомостей, що, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю);
розголошення комерційної таємниці: ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю);
схилення до розголошення комерційної таємниці: спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю);
неправомірне використання комерційної таємниці: впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять, відповідно до законодавства України, комерційну таємницю.
<< | >>
Источник: Невідомий. Господарське право України. 2006. 2006

Еще по теме Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.:

 1. 48.Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
 2. Неправомірне використання суб’єктом господарювання ділової репутації конкурента.
 3. § 5 Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини ^д^розшуку і ототожнення
 4. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
 5. Дискредитація, дезорганізація господарської діяльності конкурента та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
 6. 90. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 7. § 4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину
 8. § 3. Виявлення слідів шкірного покриву голови і прийоми їх використання для одержання інформації про особу і подію
 9. 8. Недопустимість розголошення даних досудового слідства (ст. 121КПК).
 10. 3.5.2 Анализ конкурентов
 11. 7. Комерційна концесія
 12. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
 13. 2.2.5. Державне комерційне підприємство
 14. Конкуренты Сатаны
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -