7. Комерційна концесія

— за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов’язується додержувати умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в повному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності.

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме 7. Комерційна концесія:

 1. § 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій
 2. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
 3. 2.2.5. Державне комерційне підприємство
 4. § 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти
 5. 2.4. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
 6. Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.
 7. 3.Види обліку в комерційних банках.
 8. 1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)
 9. Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность
 10. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 11. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 12. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 13. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -