18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п

. (гл.54 ст.655-716) Д.к-п належить до найважливіших традиційних Д. у цив. праві, безпосереднім змістом якого є переміщення матеріальних благ у товарній формі. Він є найбільш універсальною формою товарно-грошового обігу.

За Д.к-п одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст.655). Правове регулювання Д.к-п здійснюється гл.54 ЦК, ГК, ЗУ "Про захист прав споживачів" та ін. актами цив. законодавства. Мета Д.: перенесення права власності на річ, яка є товаром, покупцеві. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний або реальний, відплатний. Сторонами Д. є продавець і покупець. Предметом Д. може бути: товар, який є у продавця на момент укладення Д. або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права (напр. зафіксовані у цінних паперах); право вимоги, яке не має особистого характеру (застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено Д. або законом). До істотних умов цього Д. традиційно відносять умову про ціну. Однак ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо її не встановлено в Д., то визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення Д. Форма Д.: усна або письмова. ЦК передбачає такі види Д.к-п: роздрібна купівля-продаж; поставка; контрактація сільськогосподарської продукції; постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу; міна (бартер). До різновидів Д.к-п застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено Д., законом або не випливає з характеру відносин сторін. Зміст Д. становлять права та обов'язки сторін. см. 19. При цьому відповідному обов'язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки. Основним обов'язком продавця є обов'язок передати товар (з його приналежностями та документами) покупцеві: у встановленій Д. кількості; у погодженому асортименті; у відповідній комплектності та в комплекті товару, якщо це передбачено Д.; вільним від прав третіх; в тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено Д. або не випливає із суті. Обов'язок продавця щодо передачі товару покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо Д. встановлено обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути передано покупцеві за місцезнаходженням товару. Обов'язки покупця: прийняти товар; сплатити за нього певну грошову суму. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено Д. або законом (ст.668).
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011. 2011

Еще по теме 18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п:

 1. Судариков С. А.. Право интеллектуальной собственности, 2008
 2. Сергеев М. Г.. Основы экологии: Учеб. пособие. Ч. 2., 2007
 3. Куликова Т. А.. Семейная педагогика и домашнее воспитание, 2000
 4. Салова Т. Ю., Громова Н. Ю., Шкрабак В. С., Курмашев. Основы экологии. Аудит и экспертиза техники и технологии, 2004
 5. В.Н. Ла вриненко, проф. В.П. Ратников. Философия: Учебник для вузов, 2010
 6. В. Т. Харчева. Основы социологии / Москва , «Логос», 2001
 7. Тощенко Ж.Т.. Социология. Общий курс. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Прометей: Юрайт-М,. – 511 с., 2001
 8. Е. М. ШТАЕРМАН. МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ, 1961
 9. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П.. Сумерки богов, 1989
 10. И.В. Волкова, Н.К. Волкова. Политология, 2009
 11. Ши пни Питер. Нубийцы. Могущественная цивилизация древней Африки, 2004
 12. ОШО РАДЖНИШ. Мессия. Том I., 1986
 13. Басин Е.Я.. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли), 1999
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -